Croeso

 

walesflag.gif (12533 bytes)

GWESTY A BWYTY TRWYDDEDIG
PLAS COCH
HOTEL & LICENSED RESTAURANT

Welcome

 

ukflag.gif (9780 bytes)

Local Information

Home

 Accommodation & Prices

Cymraeg

High Street,  
Bala, Gwynedd,  
North Wales,
  
LL23 7AB

Plas Coch Hotel - Bala High Street - North Wales

 

 

  Tel:01678 520309  
Fax: 01678 521135

e-mail 
  enquiries@plas-coch-hotel.co.uk 

   Croeso i dudalennau'r we Plas Coch  

Adeiladwyd y gwesty yn wreiddiol fel gwesty ar gyfer y goests fawr tua 1780. Mae'r ystafelloedd felly yn fawr a helaeth. Mae ystafell fath neu gawod breifat gyda phob ystafell.

Mae teledu lliw, cyfleusterau coffi/te a gwres canolog yn gwneud y gwesty yn gynnes a chyfforddus hyd yn oed ym misoedd y gaeaf.

Mae ein lolfa a'n bar ar gyfer y cyhoedd yn enwog am eu croeso a'u cyfeillgarwch.

Mae'r Bala'n llawn hanes. Tref ar lan y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru. Mae'r Bala ar drothwy Eryri ac yn ganolfan hwylus i deithio Gogledd a Chanolbarth Cymru. Rhaid i bawb sy'n hoffi trenau gofio cael taith ar Reilffordd Llyn Tegid.

Mae'r bwyty, sy'n agored i'r rhai nad ydynt yn westeion, yn ymfalchio mewn coginio traddodiadol Gymreig gyda'r pwyslais ar gynnyrch lleol a dewis da o win i gyd-fynd gyda'pryd.

Gweithgareddau

Golff
Mae gan Y Bala ei gwrs golff naw twll ei hun yng nghanol golyfeydd gwych. Mae prisiau gostyngol hael iawn ar gael i'n gwesteion.

Hwylio
Mae Llyn Tegid yn cynnig un o'r darnau ehangaf o ddwr ar gyfer hwylio ac yntau bron yn 4 milltir o hyd.

Exciting white water canoeing,kayakingCanwa a Hwylfyrddio
Trefnir gwyliau ar y cyd gyda'r Ganolfan Chwaraeon Dwr leol.

Cerdded a Mynydda
Cewch ddigon o ddewis yn ardal Y Bala gan gynnwys llwybrau ar y Berwyn a'r Aran. Cewch gyngor ar ddewis y lllwybrau gorau.

P
Plas Coch Hotel, Bala, Fisherman 6Kysgota
Gallwch gysylltu physgotwyr lleol am gyngor.
Gerllaw y mae chwareli llechi, melinau gwln, cestyll, amgueddfeydd a llawer o atyniadau eraill i'ch denu.
 

Maes parcio sylweddol tu l i'r gwesty i westeion.